Reka

Elektricitet är den renaste och mest tillämpliga formen av energi. Elektricitetens roll och användning i vardagen kommer att öka i framtiden. Reka Cables Ltd levererar högkvalitativa kabellösningar för industrin, byggnadsbranschen och för underjordiska elförsörjningskablar.

Kärnan i vår verksamhet är:  

- En internationell miljö
- Lönsam tillväxt
- Skapande av mervärde för våra kunder
- Vårt rykte för pålitlighet, flexibilitet och överlägsen service.